เพลงชาติไทย ความสำคัญของเพลงชาติ

ความสำคัญของเพลงชาติ

เพลงชาติ เป็นเพลงที่มีเกือบทุกประเทศ  ทุกชาติทุกภาษาก็จะมีความแตกต่างกันออกไป  ซึ่งที่มาของการเกิดเพลงชาติก็จะมีความแตกต่างกันออกไป  ไม่ว่าจะเป็น  เพลงชาติเป็นเพลงที่มีคนร้องทั่วไปในทุกโอกาส ให้ความหมายที่ดี เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของแต่ละประเทศที่มีเพลงชาติเป็นของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นเพลงที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศนั้นๆด้วย ถือว่าเป็นเพลงที่มีคุณค่าทางจิตใจของทุกคน

ปัจจัยที่เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมือง ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดเพลงชาติได้เช่นกัน โดยทั่วไปอาจเกิดจากกิจกรรมทางการเมือง มีการปฏิวัติทางการเมืองการปกครอง  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนกรรม ซึ่งทั้งหมดมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเพลงชาติ ของทุกชาติทุกภาษา  เมื่อมีเพลงประจำชาติ อยากให้ทุกคนตระหนักไว้เสมอว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเทศไทย เชื้อชาติ สัญชาติใด  ควรปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นและเด็กๆรุ่นหลัง ๆ เพื่อจะให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้า รู้รักสามมัคคี รู้จักให้อภัย  สานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศของเราได้อย่างกว้างขวางในสิ่งดีๆมากยิ่งขึ้น จะได้เป็นประเทศที่น่าไปท่องเที่ยว น่าจดจำและสร้างความทรงจำที่ดี

เพลงชาติมีความสำคัญอย่างไร?  เพลงชาติเป็นเพลงที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกชาติทุกภาษา ทำให้เรารู้จักแต่ละประเทศได้ดีขึ้น  ส่วนใหญ่เพลงชาติของแต่ละประเทศ จะถูกนำไปใช้ในงานสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ใช้ในการขับร้องหรือบรรเลงตามสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆ  โดยเฉพาะการจัดแข่งขันกีฬาต่าๆงทั่วโลก และในบางประเทศก็จะนำมาร้องบรรเลง เป็นเพลงประจำชาติก่อนเข้าเรียน

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

ไฟล์เสียงเพลงชาติไทย

สำหรับประวัติเพลงชาติไทยนั้น ท่านสามารถอ่านได้ที่ http://drupal.in.th/thai-national-anthem

ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “เพลงชาติไทย ความสำคัญของเพลงชาติ

  1. เมื่อคิดถึงเพลงชาติไทยแล้ว ทำไมให้คิดถึงหนังเรื่อง อตีตา เพราะแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้เพื่อแผ่นดินเกิดเพื่อปกป้องรักษาความเป็นชาติไว้ให้ลูกหลานของเรา

Leave a Comment


*