ข้อมูลอันดับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

รายได้สูงสุดสำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลในปี 2014

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไหนบ้างที่ติดอันดับใน 100 ของไทยเราตามไปดูกัน….

promote

ลำดับ วันที่จดทะเบียน เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล สถานะ รวมรายได้ (บาท)
1 03/06/2496 0142496000064 เจริญสุขอยุธยา ยังดำเนินกิจการอยู่ 109,048,277.25
2 28/10/2542 0102542000289 ไสว-สนั่น ยังดำเนินกิจการอยู่ 95,201,308.49
3 05/01/2482 0102482000024 เอ็ม.อาร์. อามารนาท ยังดำเนินกิจการอยู่ 72,424,158.07
4 06/03/2518 0522518000017 จิตเจริญ ยังดำเนินกิจการอยู่ 69,148,073.82
5 30/10/2521 0662521000021 เสาวภา ยังดำเนินกิจการอยู่ 60,563,312.55
6 24/11/2547 0902547000042 เอ็นวีเอ็น ทรานสปอร์ต ยังดำเนินกิจการอยู่ 40,777,660.00
7 25/03/2502 0102502000377 ห้างไทยปีนัง ยังดำเนินกิจการอยู่ 27,291,471.22
8 20/01/2526 0402526000013 โปลีเทคนิคลพบุรี ยังดำเนินกิจการอยู่ 22,105,330.00
9 25/07/2520 0512520000011 เพื่อนรักลำพูน ยังดำเนินกิจการอยู่ 22,050,480.37
10 29/05/2552 0102552000125 แอลซีเอส (ลินิน คอตต้อน ซิลค์) ยังดำเนินกิจการอยู่ 20,292,331.41
11 08/10/2547 0202547000022 มงคล เซอร์วิส 2004 ยังดำเนินกิจการอยู่ 15,732,517.02
12 18/02/2537 0172537000012 วัชรพล 94 ยังดำเนินกิจการอยู่ 13,885,431.21
13 25/03/2542 0202542000016 โรงน้ำแข็งแสนอุดม ยังดำเนินกิจการอยู่ 13,473,568.56
14 30/03/2552 0352552000018 บุญอนันต์พาณิชย์ (2009) ยังดำเนินกิจการอยู่ 13,251,690.04
15 09/02/2514 0102514000067 ห้างนายจันทร์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 13,145,487.68
16 11/06/2540 0102540000109 ธีระพล ซัพพลาย ยังดำเนินกิจการอยู่ 12,939,263.60
17 22/05/2524 0102524000086 ยันตา เอ็นเตอร์ไพรส์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 12,894,036.71
18 06/03/2528 0142528000013 ว.อยุธยาบริการ ยังดำเนินกิจการอยู่ 11,189,712.48
19 20/06/2545 0652545000030 ภิรมย์ทรานสปอร์ท ยังดำเนินกิจการอยู่ 10,180,945.42
20 02/07/2550 0102550000268 ยู.เค. เฟอร์นิเจอร์ ซัพพลาย ยังดำเนินกิจการอยู่ 7,342,257.02
21 09/02/2514 0102514000075 ร้านนายสัจจเทพ ยังดำเนินกิจการอยู่ 6,634,057.54
22 26/10/2555 0192555000011 ฮิมแอนด์เฮอร์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 5,389,965.55
23 26/07/2554 0122554000106 129 เค้กแอนด์เบเกอรี่ ยังดำเนินกิจการอยู่ 3,787,931.11
24 09/05/2534 0212534000037 มาบตาพุดรวมเศษ ยังดำเนินกิจการอยู่ 3,672,455.04
25 09/08/2545 0102545000204 ไทยเอกซ์แล็บ ยังดำเนินกิจการอยู่ 3,135,136.14
26 08/06/2509 0102509000330 เจี่ยกวงเส็ง ยังดำเนินกิจการอยู่ 3,089,228.80
27 30/07/2495 0102495002152 เอ็งซิวฮึ้ง ยังดำเนินกิจการอยู่ 2,924,290.00
28 06/02/2528 0102528000030 ออมนิวิชั่น ยังดำเนินกิจการอยู่ 2,788,450.00
29 04/11/2552 0102552000257 นิธิและสุรพล ยังดำเนินกิจการอยู่ 2,653,726.87
30 02/04/2507 0102507000235 ร้านนายจันท์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 2,198,911.04
31 07/07/2538 0502538000039 ส.ทรัพย์การพิมพ์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,970,877.65
32 27/07/2552 0522552000016 วาริชกิจ ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,635,869.70
33 03/06/2553 0742553000026 สุพิศ แอนด์ หลาน ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,464,000.00
34 03/06/2553 0122553000021 ศิริธุวานนท์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,464,000.00
35 26/02/2518 0102518000118 โรจนาเอเยนต์ซี ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,421,775.00
36 21/08/2552 0212552000027 ระยอง ซิมโฟนี่ ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,382,275.00
37 11/10/2556 0202556000072 สวนประเพณีไทย ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,364,452.05
38 04/06/2534 0102534000089 มูบารัก ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,334,601.32
39 17/08/2554 0442554000031 วรเทพเมดิกส์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,213,111.98
40 11/03/2556 0502556000011 พีพีเอส การบัญชี เชียงใหม่ ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,103,936.00
41 22/04/2553 0102553000056 จอลลี่ กู๊ด ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,044,969.26
42 22/06/2555 0122555000045 ทัตติ เซนส์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,014,905.90
43 25/04/2516 0102516000358 ส.นิยมทรานสปอร์ต ยังดำเนินกิจการอยู่ 961,428.04
44 06/03/2534 0102534000038 วิวัฒนผล ยังดำเนินกิจการอยู่ 945,280.00
45 28/09/2535 0102535000279 ปอยท์ กราฟิค ยังดำเนินกิจการอยู่ 719,500.00
46 02/09/2553 0122553000064 มือทอง โบว์แดง ยังดำเนินกิจการอยู่ 455,507.11
47 23/06/2546 0522546000085 วังเหนือข้าวทิพย์ สุรากลั่น ยังดำเนินกิจการอยู่ 440,000.00
48 05/10/2554 0102554000378 ที เอช ไซท์ซีอิ้ง ทัวร์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 358,199.00
49 15/10/2553 0122553000081 ซินเซียร์ ลอว์ ทรานสเลชั่น ยังดำเนินกิจการอยู่ 198,822.17
50 03/07/2535 0102535000210 ทีแอนด์เอการบัญชีและกฎหมาย ยังดำเนินกิจการอยู่ 156,413.45
51 29/07/2552 0122552000052 เอ็ม โฟร์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ยังดำเนินกิจการอยู่ 134,797.30
52 16/04/2491 0102491000406 ดีวานจันด์ กุนดันลาล ยังดำเนินกิจการอยู่ 120,000.00
53 16/12/2512 0442512000024 สารคามบริการ ยังดำเนินกิจการอยู่ 104,775.00
54 30/10/2550 0562550000027 พะเยาดาวเทียม 2 ยังดำเนินกิจการอยู่ 65,625.00
55 01/10/2532 0112532000031 ธนกฤษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง ยังดำเนินกิจการอยู่ 58,500.00
56 29/07/2506 0502506000084 เชียงใหม่ธานินทร์วิทยุ ยังดำเนินกิจการอยู่ 40,382.95
57 10/08/2553 0122553000048 ปาลีปัณณ์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 19,800.00
58 24/08/2553 0122553000056 สนธยา ล็อตโต้ เพอร์ตี้ ยังดำเนินกิจการอยู่ 19,800.00
59 17/09/2553 0722553000115 สุขกันสุข การค้า ยังดำเนินกิจการอยู่ 19,718.00
60 27/05/2556 0502556000045 พาราไดซ์ดีดี ยังดำเนินกิจการอยู่ 13,613.00
61 12/11/2552 0102552000265 สุรุก้า มาเนคิน (ประเทศไทย) ยังดำเนินกิจการอยู่ 7,400.00
62 03/04/2556 0502556000029 ไทยเจพีบิสสิเนสเซอร์วิส ยังดำเนินกิจการอยู่ 3,483.33
63 08/10/2557 0812557000011 ส.รักษ์ศรีทองทรานสปอร์ต ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,271.23
64 15/10/2555 0102555000240 ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ โฮลดิ้ง ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,140.00

ไฟล์รูปห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

Top100_Income-3-page-001

Top100_Income-3-page-002

Top100_Income-3-page-003
ไฟล์ PDF ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ดาวน์โหลดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

 

รายละเอียด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ชื่อเรื่อง
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
คำอธิบาย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ผู้เขียน

ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*