ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา ห้องพัก

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา ห้องพัก"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา ห้องพัก

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา ห้องพัก
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา ห้องพัก ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการให้เช่าห้องพัก อพาร์ทเม้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา ห้องพัก


616/30-34 ถนนเตชะวนิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา ห้องพัก ตั้งอยู่ที่

616/30-34 ถนนเตชะวนิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา ห้องพักเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา ห้องพัก

ได้แก่ 0103558000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา ห้องพัก:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนภา ห้องพัก:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*