ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีที เซอร์วิส 2015

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีที เซอร์วิส 2015"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีที เซอร์วิส 2015

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีที เซอร์วิส 2015
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีที เซอร์วิส 2015 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง บำรุงดูแลรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีที เซอร์วิส 2015


664 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีที เซอร์วิส 2015 ตั้งอยู่ที่

664 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีที เซอร์วิส 2015เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีที เซอร์วิส 2015

ได้แก่ 0103558000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีที เซอร์วิส 2015:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดีที เซอร์วิส 2015:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*