ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดับเบิ้ลยูเอช ดิ เอมไพเออร์ ออฟ ไฮเทค แอนด์ ทราดิชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดับเบิ้ลยูเอช ดิ เอมไพเออร์ ออฟ ไฮเทค แอนด์ ทราดิชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดับเบิ้ลยูเอช ดิ เอมไพเออร์ ออฟ ไฮเทค แอนด์ ทราดิชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดับเบิ้ลยูเอช ดิ เอมไพเออร์ ออฟ ไฮเทค แอนด์ ทราดิชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดับเบิ้ลยูเอช ดิ เอมไพเออร์ ออฟ ไฮเทค แอนด์ ทราดิชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านคอฟฟี่ช็อป ร้านกาแฟ ร้านน้ำผลไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดับเบิ้ลยูเอช ดิ เอมไพเออร์ ออฟ ไฮเทค แอนด์ ทราดิชั่น


90 อาคารเควีแมนชั่น ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 719 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดับเบิ้ลยูเอช ดิ เอมไพเออร์ ออฟ ไฮเทค แอนด์ ทราดิชั่น ตั้งอยู่ที่

90 อาคารเควีแมนชั่น ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 719 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดับเบิ้ลยูเอช ดิ เอมไพเออร์ ออฟ ไฮเทค แอนด์ ทราดิชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดับเบิ้ลยูเอช ดิ เอมไพเออร์ ออฟ ไฮเทค แอนด์ ทราดิชั่น

ได้แก่ 0103558000110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดับเบิ้ลยูเอช ดิ เอมไพเออร์ ออฟ ไฮเทค แอนด์ ทราดิชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดับเบิ้ลยูเอช ดิ เอมไพเออร์ ออฟ ไฮเทค แอนด์ ทราดิชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*