ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสง อะไหล่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสง อะไหล่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสง อะไหล่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสง อะไหล่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสง อะไหล่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตไส้กรอง ชิ้นส่วน และอะไหล่ จักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสง อะไหล่


195 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 71 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสง อะไหล่ ตั้งอยู่ที่

195 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 71 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสง อะไหล่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสง อะไหล่

ได้แก่ 0103558000128
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสง อะไหล่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำแสง อะไหล่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*