ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เค บัญชี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เค บัญชี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เค บัญชี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เค บัญชี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เค บัญชี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เค บัญชี


58/209 ซอยรามคำแหง 3 (สองพี่น้อง) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เค บัญชี ตั้งอยู่ที่

58/209 ซอยรามคำแหง 3 (สองพี่น้อง) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เค บัญชีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เค บัญชี

ได้แก่ 0103558000209
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เค บัญชี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เค บัญชี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*