ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เฮลตี้แคร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เฮลตี้แคร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เฮลตี้แคร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เฮลตี้แคร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เฮลตี้แคร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพ ตามที่พักอาศัยและสถานประกอบการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เฮลตี้แคร์


4/25 ซอยรามอินทรา 127 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เฮลตี้แคร์ ตั้งอยู่ที่

4/25 ซอยรามอินทรา 127 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เฮลตี้แคร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เฮลตี้แคร์

ได้แก่ 0103558000233
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เฮลตี้แคร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เฮลตี้แคร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*