ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไครี่ โปรเจค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไครี่ โปรเจค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไครี่ โปรเจค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไครี่ โปรเจค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไครี่ โปรเจค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดีทัศน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไครี่ โปรเจค


172/19 ซอยเทวรัตน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไครี่ โปรเจค ตั้งอยู่ที่

172/19 ซอยเทวรัตน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไครี่ โปรเจคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไครี่ โปรเจค

ได้แก่ 0103558000241
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไครี่ โปรเจค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไครี่ โปรเจค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*