ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชอร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชอร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชอร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชอร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชอร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อมาและขายไปซึ่งของชำของเบ็ดเตล็ดของใช้ประจำวันต่างๆเช่นสบู่ยาสีฟันน้ำดื่มของขบเคี้ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชอร


17/195 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชอร ตั้งอยู่ที่

17/195 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชอรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชอร

ได้แก่ 0103558000276
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชอร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชอร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*