ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษรณภัช

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษรณภัช"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษรณภัช

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษรณภัช
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษรณภัช ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการขาย บริหารการพัฒนาคุณภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษรณภัช


135/103 ตรอกอาคาร 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษรณภัช ตั้งอยู่ที่

135/103 ตรอกอาคาร 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษรณภัชเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษรณภัช

ได้แก่ 0103558000292
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษรณภัช:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษรณภัช:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*