ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียแจส คาร์เซนเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียแจส คาร์เซนเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียแจส คาร์เซนเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียแจส คาร์เซนเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียแจส คาร์เซนเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขาย รถยนต์ทุกประเภททุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียแจส คาร์เซนเตอร์


50/50 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียแจส คาร์เซนเตอร์ ตั้งอยู่ที่

50/50 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียแจส คาร์เซนเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียแจส คาร์เซนเตอร์

ได้แก่ 0103558000314
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียแจส คาร์เซนเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียแจส คาร์เซนเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*