ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคอาล่า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์เวย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคอาล่า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์เวย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคอาล่า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์เวย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคอาล่า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์เวย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคอาล่า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์เวย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางการตลาดการยอมรับและความคุ้นเคยต่อผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมในการจับจ่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคอาล่า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์เวย์


464/230 หมู่บ้านพร้อมพัฒน์ กรีนโนวา รามอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคอาล่า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์เวย์ ตั้งอยู่ที่

464/230 หมู่บ้านพร้อมพัฒน์ กรีนโนวา รามอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคอาล่า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์เวย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคอาล่า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์เวย์

ได้แก่ 0103558000403
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคอาล่า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์เวย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคอาล่า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์เวย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*