ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ออดิท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ออดิท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ออดิท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ออดิท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ออดิท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ออดิท


93/3 ตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 5 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ออดิท ตั้งอยู่ที่

93/3 ตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 5 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ออดิทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ออดิท

ได้แก่ 0103558000438
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ออดิท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอล.ออดิท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*