ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการ ให้คำปรึกษา ด้านการทำประกันวินาศภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป


17/31 ซอยประชาชื่น 14 (หมู่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

17/31 ซอยประชาชื่น 14 (หมู่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป

ได้แก่ 0103558000446
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*