ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ แอลอีดี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ แอลอีดี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ แอลอีดี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ แอลอีดี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ แอลอีดี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาบนจอแอลอีดีแผ่นป้ายบิลบอร์ด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ แอลอีดี


1 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ แอลอีดี ตั้งอยู่ที่

1 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ แอลอีดีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ แอลอีดี

ได้แก่ 0103558000462
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ แอลอีดี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ แอลอีดี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*