ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เย็น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูล


33/319 หมู่บ้านเดอะ คอนเนค 15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูล ตั้งอยู่ที่

33/319 หมู่บ้านเดอะ คอนเนค 15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูล

ได้แก่ 0103558000489
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*