ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัวร์กู๊ด เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัวร์กู๊ด เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัวร์กู๊ด เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัวร์กู๊ด เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 12,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัวร์กู๊ด เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบการค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัวร์กู๊ด เทรดดิ้ง


27 ซอยพระรามเก้า 43 (ซอย 21 เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัวร์กู๊ด เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

27 ซอยพระรามเก้า 43 (ซอย 21 เสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัวร์กู๊ด เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัวร์กู๊ด เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0103558000497
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัวร์กู๊ด เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัวร์กู๊ด เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*