ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (ประเทศไทย)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (ประเทศไทย)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (ประเทศไทย)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (ประเทศไทย)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายอาหารแช่แข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (ประเทศไทย)


4/264 หมู่บ้านพรอเมนาดโฮม ซอยอนามัยงามเจริญ 11 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่

4/264 หมู่บ้านพรอเมนาดโฮม ซอยอนามัยงามเจริญ 11 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (ประเทศไทย)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (ประเทศไทย)

ได้แก่ 0103558000501
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (ประเทศไทย):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอฟ เอฟ (ประเทศไทย):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*