ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนซัมมิท การบัญชี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนซัมมิท การบัญชี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนซัมมิท การบัญชี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนซัมมิท การบัญชี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนซัมมิท การบัญชี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีการให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนซัมมิท การบัญชี


407/41 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนซัมมิท การบัญชี ตั้งอยู่ที่

407/41 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนซัมมิท การบัญชีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนซัมมิท การบัญชี

ได้แก่ 0103558000535
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนซัมมิท การบัญชี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนซัมมิท การบัญชี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*