ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ซี ซีสเต็ม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ซี ซีสเต็ม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ซี ซีสเต็ม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ซี ซีสเต็ม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ซี ซีสเต็ม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้คำแนะนำแนะแนวช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับกสารวางแผนกลยุทธ์และแผนองค์กรการจัดการด้านการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ซี ซีสเต็ม


5 ซอยบางกระดี่ 3 แยก 7-2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ซี ซีสเต็ม ตั้งอยู่ที่

5 ซอยบางกระดี่ 3 แยก 7-2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ซี ซีสเต็มเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ซี ซีสเต็ม

ได้แก่ 0103558000578
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ซี ซีสเต็ม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ซี ซีสเต็ม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*