ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีริชเช่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีริชเช่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีริชเช่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีริชเช่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีริชเช่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับทำบัญชีและปิดงบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีริชเช่


65/7 ซอยอ่อนนุช 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีริชเช่ ตั้งอยู่ที่

65/7 ซอยอ่อนนุช 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีริชเช่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีริชเช่

ได้แก่ 0103558000594
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีริชเช่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีริชเช่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*