ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี ที บุ๊คส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี ที บุ๊คส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี ที บุ๊คส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี ที บุ๊คส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี ที บุ๊คส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้าส่งออก หนังสือ สมุด แบบเรียน เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี ที บุ๊คส์


59 ซอยโกสุมรวมใจ 36 แยก 15 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี ที บุ๊คส์ ตั้งอยู่ที่

59 ซอยโกสุมรวมใจ 36 แยก 15 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี ที บุ๊คส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี ที บุ๊คส์

ได้แก่ 0103558000624
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี ที บุ๊คส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี ที บุ๊คส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*