ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเทค คอมเพรสเซอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเทค คอมเพรสเซอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเทค คอมเพรสเซอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเทค คอมเพรสเซอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเทค คอมเพรสเซอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องปั้มลมทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเทค คอมเพรสเซอร์


50/130 ซอยหทัยราษฎร์ 6 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเทค คอมเพรสเซอร์ ตั้งอยู่ที่

50/130 ซอยหทัยราษฎร์ 6 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเทค คอมเพรสเซอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเทค คอมเพรสเซอร์

ได้แก่ 0103558000632
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเทค คอมเพรสเซอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเทค คอมเพรสเซอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*