ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเจเอดรีมบิวเดอร์ส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเจเอดรีมบิวเดอร์ส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเจเอดรีมบิวเดอร์ส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเจเอดรีมบิวเดอร์ส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเจเอดรีมบิวเดอร์ส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เปิดอบรมและสอนโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศและภาษาไทย รับว่าความและเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเจเอดรีมบิวเดอร์ส


302/222 อาคารลุมพินีคอนโดนิด้าเสรีไทย ชั้นที่ 8 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเจเอดรีมบิวเดอร์ส ตั้งอยู่ที่

302/222 อาคารลุมพินีคอนโดนิด้าเสรีไทย ชั้นที่ 8 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเจเอดรีมบิวเดอร์สเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเจเอดรีมบิวเดอร์ส

ได้แก่ 0103558000667
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเจเอดรีมบิวเดอร์ส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเจเอดรีมบิวเดอร์ส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*