ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี กู๊ดไลฟ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี กู๊ดไลฟ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี กู๊ดไลฟ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี กู๊ดไลฟ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี กู๊ดไลฟ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
อาหารเสริมพืชนาโน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี กู๊ดไลฟ์


23 ซอยแยกสวนสยาม 3 แยก 15 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี กู๊ดไลฟ์ ตั้งอยู่ที่

23 ซอยแยกสวนสยาม 3 แยก 15 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี กู๊ดไลฟ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี กู๊ดไลฟ์

ได้แก่ 0103558000675
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี กู๊ดไลฟ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี กู๊ดไลฟ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*