ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหาย ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหาย ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหาย ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหาย ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหาย ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หางปลา ปลอกสี แคลัม Ballvalve พุกตะปู เคเปิ้ลไทร์ นอต

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหาย ซัพพลาย


19/178 หมู่ที่ 11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหาย ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

19/178 หมู่ที่ 11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหาย ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหาย ซัพพลาย

ได้แก่ 0103558000713
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหาย ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหาย ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*