ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวรรณา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวรรณา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวรรณา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวรรณา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวรรณา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวรรณา


82/1 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 5 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวรรณา ตั้งอยู่ที่

82/1 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 5 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวรรณาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวรรณา

ได้แก่ 0103558000721
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวรรณา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวรรณา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*