ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นดับบลิว เฟอร์นิเจอร์49

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นดับบลิว เฟอร์นิเจอร์49"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นดับบลิว เฟอร์นิเจอร์49

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นดับบลิว เฟอร์นิเจอร์49
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นดับบลิว เฟอร์นิเจอร์49 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบบ้านพัก ออกแบบอาคารต่างๆ เป็นต้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นดับบลิว เฟอร์นิเจอร์49


411/65 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นดับบลิว เฟอร์นิเจอร์49 ตั้งอยู่ที่

411/65 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นดับบลิว เฟอร์นิเจอร์49เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นดับบลิว เฟอร์นิเจอร์49

ได้แก่ 0103558000764
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นดับบลิว เฟอร์นิเจอร์49:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นดับบลิว เฟอร์นิเจอร์49:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*