ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พลัส โปรดักชั่น เฮ้าส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พลัส โปรดักชั่น เฮ้าส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พลัส โปรดักชั่น เฮ้าส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พลัส โปรดักชั่น เฮ้าส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พลัส โปรดักชั่น เฮ้าส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายวิดิโอ ล้าง อัด ตัดต่อ ตกแต่งภาพ รวมถึงวิดีโอเคลื่อนไหว ขยายรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พลัส โปรดักชั่น เฮ้าส์


43 ซอยสุขสวัสดิ์ 28 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พลัส โปรดักชั่น เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่

43 ซอยสุขสวัสดิ์ 28 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พลัส โปรดักชั่น เฮ้าส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พลัส โปรดักชั่น เฮ้าส์

ได้แก่ 0103558000802
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พลัส โปรดักชั่น เฮ้าส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พลัส โปรดักชั่น เฮ้าส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*