ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินมา มูฟวิ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินมา มูฟวิ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินมา มูฟวิ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินมา มูฟวิ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินมา มูฟวิ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับจ้างเป็นที่ปรึกษาฝึกอบรม ให้คำแนะนำด้านการขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินมา มูฟวิ่ง


21/327 ซอยรามคำแหง 142 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินมา มูฟวิ่ง ตั้งอยู่ที่

21/327 ซอยรามคำแหง 142 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินมา มูฟวิ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินมา มูฟวิ่ง

ได้แก่ 0103558000811
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินมา มูฟวิ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินมา มูฟวิ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*