ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพระคุ้มครอง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพระคุ้มครอง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพระคุ้มครอง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพระคุ้มครอง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพระคุ้มครอง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจโรงพิมพ์ หนังสือ ออกหนังสือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพระคุ้มครอง


77/549 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพระคุ้มครอง ตั้งอยู่ที่

77/549 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพระคุ้มครองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพระคุ้มครอง

ได้แก่ 0103558000837
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพระคุ้มครอง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพระคุ้มครอง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*