ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสุวรรณพาณิชย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสุวรรณพาณิชย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสุวรรณพาณิชย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสุวรรณพาณิชย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสุวรรณพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุสาหกรรม การตลาดและการจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสุวรรณพาณิชย์


24/252 ซอยมิตรไมตรี 6/4 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสุวรรณพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่

24/252 ซอยมิตรไมตรี 6/4 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสุวรรณพาณิชย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสุวรรณพาณิชย์

ได้แก่ 0103558000853
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสุวรรณพาณิชย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสุวรรณพาณิชย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*