ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ บีบี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ บีบี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ บีบี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ บีบี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ บีบี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย อุปกรณ์ โซล่าเซล

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ บีบี


59/201 หมู่ที่ 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ บีบี ตั้งอยู่ที่

59/201 หมู่ที่ 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ บีบีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ บีบี

ได้แก่ 0103558000861
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ บีบี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ บีบี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*