ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเวอร์ฟาร์ม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเวอร์ฟาร์ม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเวอร์ฟาร์ม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเวอร์ฟาร์ม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเวอร์ฟาร์ม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายอาหารและเวชภัณฑ์สำหรับคนและสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเวอร์ฟาร์ม


3081/12 ซอยลาดพร้าว 111/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเวอร์ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่

3081/12 ซอยลาดพร้าว 111/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเวอร์ฟาร์มเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเวอร์ฟาร์ม

ได้แก่ 0103558000870
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเวอร์ฟาร์ม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเวอร์ฟาร์ม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*