ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นวาย พริ้นติ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นวาย พริ้นติ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นวาย พริ้นติ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นวาย พริ้นติ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นวาย พริ้นติ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นวาย พริ้นติ้ง


131/143 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 42 (หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า1) ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นวาย พริ้นติ้ง ตั้งอยู่ที่

131/143 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 42 (หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า1) ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นวาย พริ้นติ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นวาย พริ้นติ้ง

ได้แก่ 0103558000888
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นวาย พริ้นติ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นวาย พริ้นติ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*