ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี คอฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี คอฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี คอฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี คอฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี คอฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเปิดศูนย์ฝึกอบรมทางธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี คอฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์


2102 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี คอฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์ ตั้งอยู่ที่

2102 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี คอฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี คอฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์

ได้แก่ 0103558000918
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี คอฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอจี คอฟ เอ็นเทอร์ไพรซ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*