ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองสตีล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองสตีล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองสตีล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองสตีล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองสตีล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างปั๊ม กลึง เชื่อม รวมทั้งขึ้นรูปโลหะทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองสตีล


784 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 75 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองสตีล ตั้งอยู่ที่

784 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 75 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองสตีลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองสตีล

ได้แก่ 0103558000951
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองสตีล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองสตีล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*