ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส ออดิท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส ออดิท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส ออดิท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส ออดิท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส ออดิท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบภายในบริการตรวจสอบบัญชีบริการจัดทำและให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีและวางแผน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส ออดิท


97/365 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส ออดิท ตั้งอยู่ที่

97/365 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส ออดิทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส ออดิท

ได้แก่ 0103558001019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส ออดิท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส ออดิท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*