ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช บี ซีเคียวริตี้ เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช บี ซีเคียวริตี้ เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช บี ซีเคียวริตี้ เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช บี ซีเคียวริตี้ เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช บี ซีเคียวริตี้ เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องเคหภัณฑ์เครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องแก้วเครื่องครัวตู้เย็นรวมทั้งอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช บี ซีเคียวริตี้ เทรดดิ้ง


253/45 หมู่บ้านพูนสินธานี 3 หมู่ที่ 3 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช บี ซีเคียวริตี้ เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

253/45 หมู่บ้านพูนสินธานี 3 หมู่ที่ 3 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช บี ซีเคียวริตี้ เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช บี ซีเคียวริตี้ เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0103558001035
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช บี ซีเคียวริตี้ เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช บี ซีเคียวริตี้ เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*