ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสุธนาพูน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสุธนาพูน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสุธนาพูน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสุธนาพูน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสุธนาพูน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสุธนาพูน


609 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสุธนาพูน ตั้งอยู่ที่

609 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสุธนาพูนเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสุธนาพูน

ได้แก่ 0103558001060
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสุธนาพูน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสุธนาพูน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*