ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม จัวริสท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม จัวริสท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม จัวริสท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม จัวริสท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม จัวริสท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านกฏหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม จัวริสท์


49/106 ซอย21 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม จัวริสท์ ตั้งอยู่ที่

49/106 ซอย21 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม จัวริสท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม จัวริสท์

ได้แก่ 0103558001086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม จัวริสท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม จัวริสท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*