ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย วัสดุก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์


575/228 ซอยเพชรเกษม 55/2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่

575/228 ซอยเพชรเกษม 55/2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์

ได้แก่ 0103558001094
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. พาณิชย์ภัณฑ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*