ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายเมดไลน์(2558)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายเมดไลน์(2558)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายเมดไลน์(2558)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายเมดไลน์(2558)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายเมดไลน์(2558) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายวัสดุอุปกรณ์การแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายเมดไลน์(2558)


95/5 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายเมดไลน์(2558) ตั้งอยู่ที่

95/5 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายเมดไลน์(2558)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายเมดไลน์(2558)

ได้แก่ 0103558001108
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายเมดไลน์(2558):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายเมดไลน์(2558):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*