ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เทรดดิ้ง(เอเชีย)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เทรดดิ้ง(เอเชีย)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เทรดดิ้ง(เอเชีย)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เทรดดิ้ง(เอเชีย)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เทรดดิ้ง(เอเชีย) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายผ้าและสิ่งทอ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เทรดดิ้ง(เอเชีย)


2569 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เทรดดิ้ง(เอเชีย) ตั้งอยู่ที่

2569 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เทรดดิ้ง(เอเชีย)



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เทรดดิ้ง(เอเชีย)

ได้แก่ 0103558001124
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เทรดดิ้ง(เอเชีย):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.เทรดดิ้ง(เอเชีย):



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*