ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคเคบี ซัพพลายส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคเคบี ซัพพลายส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคเคบี ซัพพลายส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคเคบี ซัพพลายส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคเคบี ซัพพลายส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบจำหน่าย สีทาบ้าน สีทาเรือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคเคบี ซัพพลายส์


201/564 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ซอยพหลโยธิน54/1 แยก4-12 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคเคบี ซัพพลายส์ ตั้งอยู่ที่

201/564 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ซอยพหลโยธิน54/1 แยก4-12 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคเคบี ซัพพลายส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคเคบี ซัพพลายส์

ได้แก่ 0103558001132
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคเคบี ซัพพลายส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคเคบี ซัพพลายส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*