ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค กรุ๊ป 599

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค กรุ๊ป 599"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค กรุ๊ป 599

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค กรุ๊ป 599
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค กรุ๊ป 599 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) ทั้งรถใหม่และรถที่ใช้งานแล้ว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค กรุ๊ป 599


1167 ซอยพหลโยธิน 69/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค กรุ๊ป 599 ตั้งอยู่ที่

1167 ซอยพหลโยธิน 69/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค กรุ๊ป 599เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค กรุ๊ป 599

ได้แก่ 0103558001183
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค กรุ๊ป 599:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค กรุ๊ป 599:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*