ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ แอล ซัพพอร์ท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ แอล ซัพพอร์ท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ แอล ซัพพอร์ท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ แอล ซัพพอร์ท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ แอล ซัพพอร์ท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ แอล ซัพพอร์ท


30/13 อาคารB 4 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 30/13 หมู่บ้านกลางกรุงรีสอร์ท ซอยกิจการ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ แอล ซัพพอร์ท ตั้งอยู่ที่

30/13 อาคารB 4 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 30/13 หมู่บ้านกลางกรุงรีสอร์ท ซอยกิจการ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ แอล ซัพพอร์ทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ แอล ซัพพอร์ท

ได้แก่ 0103558001191
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ แอล ซัพพอร์ท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ แอล ซัพพอร์ท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*