ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ยู.ออโต้ คาร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ยู.ออโต้ คาร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ยู.ออโต้ คาร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ยู.ออโต้ คาร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ยู.ออโต้ คาร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและซ่อมแซมรถยนต์ทุกชนิดและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ยู.ออโต้ คาร์


38 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ยู.ออโต้ คาร์ ตั้งอยู่ที่

38 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ยู.ออโต้ คาร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ยู.ออโต้ คาร์

ได้แก่ 0103558001213
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ยู.ออโต้ คาร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ยู.ออโต้ คาร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*