ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญกุล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญกุล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญกุล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญกุล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญกุล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญกุล


287/42 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญกุล ตั้งอยู่ที่

287/42 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญกุลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญกุล

ได้แก่ 0103558001281
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญกุล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญกุล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*